C# Integrations with Json, CsvHelper and NimbleText

I show you how to fetch fake person data using a Rest-API and convert that Json data to an C# object. Then we save them to a CSV file (using CsvHelper) and finally uses NimbleText to generate C# code! Sourcecode: https://github.com/aspcodenet/IntegrationDemoEnglish #english


MVC1 Forms Grunder

Hur man vår controller ta emot data som användaren matat in. Hur funkar s.k HTML formulär?


C++ Lambda och Algoritmer

När ska man använda any_of, count_if etc etc. Vad är skillnaderna mellan dessa och en vanlig for-loop??? Som ju känns mer bekant osv.


C# Pipeline pattern mha decorator

Vi bygger en pipeline för Azure Storage/caching/Youtube video fetching med Decorator (Scrutor) i ASP.NET Core C#


C++ Live kodning: prestandamätning och debug/release mode

Vi använder chrono för att mäta prestanda vid sökning av en miljon poster i en vector. Vad har vi för problem. Hur ska vi förbättra det? Ska vi använda en binary search algoritm istället kanske? Lösningen är lite förvånande...vi har inget problem!


MVC1 Models och ViewModels

Vad menas med Models (M:et) i MVC. Och vad menas med ViewModels ? Jag ger er bakgrund, förklaring och best practice - hur ska vi tänka. Vi kodar en Vymodell och skickar upp i vyn och ser fördelen med just detta!


MVC1 Lista Personer Sök och Editflöde

Här visar jag hur lätt man duplicerar CRUD-flödet (och lista + sök) från Vaccin till en ny admindel = Personer


MVC1 Forms no 2

Här kör vi mer formulärhantering - vi tittar i detalj på DataTypes och hur vi kan få datetimepickers etc i formulär


Integrationer mot andra system med API

Vi hämtar FAKE-personer från ett API på Internet ! Med WebClient hämtar vi hem en JSON-text som vi deserialiserar till ett objekt (mha Newtonsoft.Json) Sen skriver vi ner som CSV-fil. Och använder NimbleText för att generera källkod/insert-statements


Köra flera NET Core sajter i Azure på Linux

Flera .NET Core sajter kan deployas (som vanlig genom Visual Studio) till en och samma Linux App Service Plan. Spara pengar! Spara CPU och resurser . Jag demar med en B1 plan för 114/mån med 1.75GB dedikerat RAM och man kan alltså busenkelt lägga flera olika sajter på den.


Säkerhet för Webutvecklare

Vad alla utvecklare borde veta. Vad gör att Internet är så sårbart för Man in the middle attacker. Hur knäcker man lösenord? Kan jag göra det? Medföljande kod: https://github.com/aspcodenet/WebSecDemo


MVC1 Dynamisk layout active menu

Hur kan vi flagga active menu så den blir markerad. Den ligger ju också i layout. Jag visar hur man mixar in C# kod och genom globala ViewContext kan vi snappa upp vilken controller som körs just nu


Livekodning Repository pattern i NET Core MVC

Vi byter ut den SQL Server databas-tabell (EF Core, DBContext) mot ett repository som lagras i en fil på hårddisken (deserialisering till Json)


NET Core MVC Web site med databas #1

Del 1, Vi skapar en MVC site i Visual Studio med SQL Server databas. Kod finns på https://github.com/aspcodenet/StefansYTDemoWeb


MVC1 Databasgrejor i layout ALTERNATIVE USE THIS

Alternativt och enklare sätt. Lite mer "fel" men funkar perfekt just nu - annatrs måste vi in och modda Login/Register-sidorna också, det slipper vi nu


Mvc1 Demo första dagem

Vi kollar hur man skapar en sajt. Hur gör vi den snygg genom att ladda ner en template. Vi kopplar en databas, klickar mellan olika sidor och valideringar input


EF Core Code First in C#

En coding session där jag visar Code First med migrations i C#. En jätteenkel konsolapplikatipn - koden hittar du på https://github.com/aspcodenet/DemoCodeFirst


MVC1 Del 1 skapa en MVC sajt

Vi skapar en MVC site i ASP.NET Core. Laddar ner en gratis template så vår sajt blir snygg, scaffoldar en databas (Northwind) och listar kategorier från databasen på sidan


Assembler i Visual Studio och Win32 Console

Jag visar hur du konfigurerar ett projekt i Visual Studio 2019 så du kan skriva Assembler kod (MASM) och dessutom få syntax coloring såklart. Vi skriver ett hello world program...lättare sagt än gjort så det ju som sagt är Windows 10 och Win32 som gäller... Systemanrop för att skriva till consolen går via Win32-apiet


Repository pattern och Azure Table Storage

Nu skapar vi en ny IRepository-implementation som går mot Azure Table Storage vilket är en otroligt billig och kraftfull datalagrningslösning.


Lägga in en gratis Bootstrap template i ASP NET MVC Core

Vi laddar mer en gratis Bootstrap template och gör så att vår ASP.NET MVC Core applikation använder den. Layout samt cshtml filerna ändras


MVC1 ASP.NET Core MVC Controllers

Controllers i ASP.NET Core MVC. Vad är dess syfte. När anropas de? Vad ska dom göra. Och vad är best practice?


MVC1 Databasgrejor i layout

Hur kan man transferera data från controller till layout?? Tex en lista med alla kategorier kanske man vill visa på alla sidor?


MVC1 Bubbly layout

Snygg layout! Enkelt-...gratis är gott. Vi fixar nu till layouten med en gratis template - se vad KUL det blir att koda backend när frontenden "är lika bra som backend" liksom ;)


MVC1 ASP.NET Core MVC - Views

Hur använder vi vyer. Vad är dess syfte. Best practices.