C# Integrations with Json, CsvHelper and NimbleText

I show you how to fetch fake person data using a Rest-API and convert that Json data to an C# object. Then we save them to a CSV file (using CsvHelper) and finally uses NimbleText to generate C# code! Sourcecode: https://github.com/aspcodenet/IntegrationDemoEnglish #english


MVC1 Forms Grunder

Hur man vår controller ta emot data som användaren matat in. Hur funkar s.k HTML formulär?


Docker - probelemet med Virtual machines

Ok...en jättetråkig video...by design.


Docker - färdigkonfade applikationer körbara på sekunder!

Docker - färdigkonfade applikationer körbara på sekunder!


Docker - DOCKERFILE vs Docker image

Exempel på att skapa en egen docker image. Vi har en (värdelös men ändock) applikation och trycker in den i en Alpine-based ny image. Och sen kör vi den!


MVC2 Validation - egna attribut med Client (javascript) validering också

Vi ser till att validering sker med Javascript också


Programmering #1 - Vad är programmering

Här får du bakgrunden - vaddå programmering. Och om du tycker det känns jättemärkligt var lugn - Stefan visar att du "kör program" varje gång du steket pannkakor!


Dependency Injection i Console App .NEt Core

Hur kan vi använda Dependency injection i en .NET Core Console applikation?


ASP.NET MVC Core Pager

Ok låt oss implementera en s.k Pager. Vi måste veta hur många sidor blir det totalt. Hur gör vi det effektivt?


C++ Lambda och Algoritmer

När ska man använda any_of, count_if etc etc. Vad är skillnaderna mellan dessa och en vanlig for-loop??? Som ju känns mer bekant osv.


C# Pipeline pattern mha decorator

Vi bygger en pipeline för Azure Storage/caching/Youtube video fetching med Decorator (Scrutor) i ASP.NET Core C#


C++ Live kodning: prestandamätning och debug/release mode

Vi använder chrono för att mäta prestanda vid sökning av en miljon poster i en vector. Vad har vi för problem. Hur ska vi förbättra det? Ska vi använda en binary search algoritm istället kanske? Lösningen är lite förvånande...vi har inget problem!


Support och hjälp

I Studentportalen får har du live chat i varje lektion. Dessutom har du möjlighet att begära support mha Skärmdelning


MVC1 ASP NET Core Deploy site and code first database to Azure

Huir blir vår sajt från Visual Studio till en riktig sajt man (vem som helst) kan surfa tilkl. Vi deployar till Microsoft Azure - använder en SQL databas som kommer kosta nån krona i månaden och en gratis websajt


MVC1 Models och ViewModels

Vad menas med Models (M:et) i MVC. Och vad menas med ViewModels ? Jag ger er bakgrund, förklaring och best practice - hur ska vi tänka. Vi kodar en Vymodell och skickar upp i vyn och ser fördelen med just detta!


MVC2 Unittests och Moq

Vi skapar enkla enhetstester som har dependencies - vi tar hjälp av Moq


MVC1 Lista Personer Sök och Editflöde

Här visar jag hur lätt man duplicerar CRUD-flödet (och lista + sök) från Vaccin till en ny admindel = Personer


MVC1 Forms no 2

Här kör vi mer formulärhantering - vi tittar i detalj på DataTypes och hur vi kan få datetimepickers etc i formulär


Integrationer mot andra system med API

Vi hämtar FAKE-personer från ett API på Internet ! Med WebClient hämtar vi hem en JSON-text som vi deserialiserar till ett objekt (mha Newtonsoft.Json) Sen skriver vi ner som CSV-fil. Och använder NimbleText för att generera källkod/insert-statements


Köra flera NET Core sajter i Azure på Linux

Flera .NET Core sajter kan deployas (som vanlig genom Visual Studio) till en och samma Linux App Service Plan. Spara pengar! Spara CPU och resurser . Jag demar med en B1 plan för 114/mån med 1.75GB dedikerat RAM och man kan alltså busenkelt lägga flera olika sajter på den.


MVC Web Api 2

Web API del 2. Vi fixar new, update och testar detta genom POSTMAN


MVC1 Validering del 1

Hur funkar validering (attributbaserad) i MVC. Vi validerar våra vymodeller och stylar felmeddelanden. Samt slår på Javascript-validering också


MVC2 WebApi 6 - vi kör JWT token från vår klient mot vårt API

MVC2 WebApi 6 - vi kör JWT token från vår klient mot vårt API


MVC2 WebAPI 5 Apinycklar

Vi moddar default admin UI och gör en JWT Token API nyckel funktion


Java,GoLang and Python Helloworld and more in 20 minutes

Console input, output, if-satser, loopar i tre olika språk på 20 minuter. Men VS Code


Ajax MVC Core

Vi kör lite Ajax i vår ASP.NET Core applikation. En lista med personer och vid klick på en av dessa så hämtar vi lite extrauppgifter rörande aktuell person och ritar ut på skärmen


Säkerhet för Webutvecklare

Vad alla utvecklare borde veta. Vad gör att Internet är så sårbart för Man in the middle attacker. Hur knäcker man lösenord? Kan jag göra det? Medföljande kod: https://github.com/aspcodenet/WebSecDemo


MVC1 Validering del 2

Här kör vi modelvalidering (flera properties) med IValidatableObject Dessutom databasvalidering ( vid new - kolla om det redan finns en med samma namn)


Sortering ASP.NET MVC Core - the right way

Sortering MÅSTE utföras av SQL Server. Här är ett exempel på hur man kan göra med klickbara headers och asc/desc


DVWA PHPInfo php

Vad är PHPInfo i DVWA? Vad finns det för risker? Vad ska man göra?


MVC Prestanda EF Core Projections

Vad är projections? Varför bör jag alltid använda det? EF Core och LINQ ger oss möjlighet att vara snälla mot SQL Server och nätverket så det bör vi utnyttja. LINQ spelar en central roll i detta - se vad som menas med deferred execution.


ITSWEB: DVWA och ZAP scanning

Hur kan man få till ZAP mot DVWA så att den hittar lite roliga vulnerabilities. Inloggningen är ett problem....Ja men vi gör tvärtom! Kolla när Stefan moddar DVWA och tar bort login (tre enkla ändringar i en fil) och sen blir hela DVWA en "publik" websajt som ZAP kan scanna utan inloggning


ASP.NET EF Core paging #1

Enkel Prev, Next lösning. Hur gör vi den så den blir effektivc mot databas och nätverk? Skip och Take är nycklar i LINQ-uttrycken


ITS Routing Traceroute

Vad menas med routande protokoll?`Vi kör en treaceroute till Japan och ser vad vi kan lära från den!


MVC1 Dynamisk layout active menu

Hur kan vi flagga active menu så den blir markerad. Den ligger ju också i layout. Jag visar hur man mixar in C# kod och genom globala ViewContext kan vi snappa upp vilken controller som körs just nu


Livekodning Repository pattern i NET Core MVC

Vi byter ut den SQL Server databas-tabell (EF Core, DBContext) mot ett repository som lagras i en fil på hårddisken (deserialisering till Json)


Interaktiva och självrättande prov

Jag visar hur interaktiva prov görs i Docker-kursen


Docker: Vi skapar en Spring.IO Java app och kör i en container

Vi skapar en Spring.IO Java app och kör i en container


MVC2 Validering Egna attribut

Hut skapar man egna valideringattribut. Och när bör man göra det?


Automatisk deploy från Github- till WS Beanstalk

Vi konfigurerar AWS Codepipeline så den skjuter ut en ny version av vår sajt så fort vi commitat och pushat ny kod till Github


Containers och Docker

Vad är containers och vad är Docker? Vi skapar en egen Dockerimage och deployar till ett Kuberneteskluster


NET Core MVC Web site med databas #1

Del 1, Vi skapar en MVC site i Visual Studio med SQL Server databas. Kod finns på https://github.com/aspcodenet/StefansYTDemoWeb


MVC Core Javascript sätta många rows samtidigt

Enkelt javascript för att sätta många värden samtidigt


MVC ASP NET Core Grid form input to list

Vi kör en dynamisk "grid form" - dvs hur kan man skapa ett formulär med olika antal inputs (bestäms runtime) . Vi hittar också en irriterande feature i Model bindern


ITS Session Hijacking

Vad menas med session hijacking. Vi utför det med två webläsare. Efter en inloggning är det bara en s.k sessionscookie som fungerar som "bevis" för att du är du. Om någon kommer över sessionscookien (sniffing etc) är det ENKELT att få tillgång till den personen webbsajt - utan att ens kunna lösenordet


MVC2 File Upload i ASP.NET Core

Vi sparar uppladdade bilder i en folder


Interaktiv studentportal Content

Jag visar hur man kodar och kompilerar inuti webportalen. Och får instant feedback


Docker Lektion 1 Virtuella maskiner

Konstigt nog så börjar vi med virtuella maskiner. Var det inte Docker vi skulle köra? Jo men det finns en anledning :)


Visual Studio Solution med flera Projekt

Att dela kod mellan olika solutions. Vi skapar en webapp, en console app och ett classlibrary (det sistnämnda med ett dbcontext och generell kod som både webben och console appen ska kunna använda)


Affärsmannaskap Företagande

Affärsmannaskap Företagande


DOCKER Skillnad Docker och Virtuella maskiner

Skillnad Docker och Virtuella maskiner


MVC1 Databasgrejor i layout ALTERNATIVE USE THIS

Alternativt och enklare sätt. Lite mer "fel" men funkar perfekt just nu - annatrs måste vi in och modda Login/Register-sidorna också, det slipper vi nu


Mvc1 Demo första dagem

Vi kollar hur man skapar en sajt. Hur gör vi den snygg genom att ladda ner en template. Vi kopplar en databas, klickar mellan olika sidor och valideringar input


Stefans docker prompt

Stefans unika Studentportal ger er en prompt så ni kan testa Docker-kommandon online


Lunchkodning med Stefan: lösenordsknäckning i C#

Jag förklarar hur lösenord lagras i system...Hur rätt det är i teorin. Men blir fel i praktiken. Och jag livekodar en dictionary attack applikation för att knäcka lösenord Kod finns på https://education.systementor.se/webinars/info/caw


Docker miljö för lektioner och prov

Kolla hur interaktiva/självrättande prov görs i ämnet Docker


EF Core Code First in C#

En coding session där jag visar Code First med migrations i C#. En jätteenkel konsolapplikatipn - koden hittar du på https://github.com/aspcodenet/DemoCodeFirst


DVWA File Upload

DVWA har en fin Image upload funktion. Det är ju inte ovanligt...Tex på Linkedin kan man ladda upp en bilds på sig själv etc etc. Vi utnyttjar nu detta! Vi laddar upp ett script! Som sen körs på servern


MVC1 Del 1 skapa en MVC sajt

Vi skapar en MVC site i ASP.NET Core. Laddar ner en gratis template så vår sajt blir snygg, scaffoldar en databas (Northwind) och listar kategorier från databasen på sidan


Assembler i Visual Studio och Win32 Console

Jag visar hur du konfigurerar ett projekt i Visual Studio 2019 så du kan skriva Assembler kod (MASM) och dessutom få syntax coloring såklart. Vi skriver ett hello world program...lättare sagt än gjort så det ju som sagt är Windows 10 och Win32 som gäller... Systemanrop för att skriva till consolen går via Win32-apiet


DOCKER vs Virtual machines - vi repeterar

Hur ska jag förstå begreppen inom Docker? Vi ställer dom emot virtuella maskiner


MVC2 Enhetstester del 1

Unittester - jag visar HUR


Repository pattern och Azure Table Storage

Nu skapar vi en ny IRepository-implementation som går mot Azure Table Storage vilket är en otroligt billig och kraftfull datalagrningslösning.


Lägga in en gratis Bootstrap template i ASP NET MVC Core

Vi laddar mer en gratis Bootstrap template och gör så att vår ASP.NET MVC Core applikation använder den. Layout samt cshtml filerna ändras


MVC1 ASP.NET Core MVC Controllers

Controllers i ASP.NET Core MVC. Vad är dess syfte. När anropas de? Vad ska dom göra. Och vad är best practice?


MVC2 Remote validering med Ajax

Jag visar Remote-attributet för instant fältvalidering (som utförs på servern)


MVC1 Databasgrejor i layout

Hur kan man transferera data från controller till layout?? Tex en lista med alla kategorier kanske man vill visa på alla sidor?


Programmering #1 - del2 Vårt första program

Ok så helt plötsligt blev det mycket svårare...Vårt första program ser ju inte alls ut som "recept" som vi talade om i lektion 1. Men jag förklarar using System; namespace StefanExexempel.Exempel1 { class Program { static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Hej Stefan"); Console.WriteLine("Vilken fin dag"); Console.WriteLine("Hej då"); } } }


Docker: Vi skapar en FLASK Python app och gör en container

Docker: Vi skapar en FLASK Python app och gör en container


MVC2 Web API 4

Här fixar vi Swagger exporten så OperationId sätts = ett måste så att automatgerenerade klienter genererar bra funktionsnamn


MVC1 Bubbly layout

Snygg layout! Enkelt-...gratis är gott. Vi fixar nu till layouten med en gratis template - se vad KUL det blir att koda backend när frontenden "är lika bra som backend" liksom ;)


DVWA Command injection

Hur kan man utnyttja command injections i DVWA. Stefan förklarar hur och vad programmeraren gjort för fel


MVC WebApi3

Vi stoppar in Swagger med Swashbuckle och skapar en automatgenererar en klient som anropar APIet


Azure Search

Azure Search demo


MVC2 Web Api del 1

Vi bygger ett s.k REST API. Detta är del 1 och vi ser hur vi kan fixa lista alla och lista en


MVC1 Login 1

Login - user och rollhantering med MVC ASP.NET Core


Partials i ASP.NET MVC Core

Inte bara hur. Utan också varför


MVC1 ASP.NET Core MVC - Views

Hur använder vi vyer. Vad är dess syfte. Best practices.